Slider1
Slider2

Tìm công việc mơ ước. Nâng Bước Thành Công!

Chi Tiết Công Việc

Nhân viên vận hành máy lương cạnh tranh

Nhân viên vận hành máy lương cạnh tranh

Công Ty TNHH Metkraft

5000000

26-04-2017

Đóng góp ý kiến, nâng cao khả năng và tay nghề đối với công việc đảm trách
Contribute ideas, promoting ability and skills for the job in charge.
• Đế xuất ý kiến lên Tổ trưởng để cải thiện quy trình và chất lượng
Recommend ideas to Foreman for improving work processes and quality
• Chịu trách nhiệm gia công hàng theo sự phân công và dựa vào bản vẽ đã được công ty duyệt
Responsible for fabricating parts as assigned and per company approved drawings.
• Tiếp nhận phân công công việc và báo cáo tiến độ cho Trưởng ô/dẫn ca
Receive work assignments and report progress to cell leader/shift leader
• Tuân thủ quy trình sản xuất để đạt chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty và đạt số lượng theo kế hoạch sản xuất
Follow proper manufacturing processes to achieve quality per company quality management system and quantities per production plan
• Vận hành hiệu quả nhiều máy, bao gồm máy CNC
Operate multiple machines efficiently, including CNC equipment
• Sản xuất hàng đúng quy cách kỷ thuật
Produce parts on spec
• Đọc quy trình sản xuất ,hiểu bản vẽ
Read process sheets, understand drawings
• Sử dụng dụng cụ đo
Use measuring instruments
• Lắp đặt khuôn gá, thay dao
Set up fixtures, Replace tooling
• Tuân thủ các chỉ dẫn chất lượng
Follow quality management guidelines
• Đóng góp cải tiến quy trình, đồ gá, và sử dụng thiết bị
Contribute to improvements in process, fixturing, & equipment utilization
• Tuân thủ nội quy an toàn và lao động
Follow safety and labor regulations
• Báo cáo kết quả công việc
Reporting work performance

• Ưu tiên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm gia công
At least 01 year’s experience in machining preferred
• Đọc, viết cơ bản, và yêu cầu một số kỹ năng số học nâng cao.
Basic reading, writing, and some advanced arithmetic skills required.
• Ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng một hoặc nhiều hơn môt trong các loại máy: tiện, phay, bào, mài, dập, EDM, CNC, hoặc Lò Nhiệt Xử Lý
Experience using one or more of the following machines preferred: lathe, milling machine, planer, grinder, press, EDM, CNC, or Heat Treatment Ovens.
• Khả năng đọc, diễn đạt, và tạo bản vẽ phát thảo, giản đồ
Ability to read, interpret, and create blueprints and schematics
• Ưu tiên Trung cấp / Cao Đẳng chuyên ngành cơ khí
High School / College diploma preferred specialized in mechanical

Hỗ trợ trực tuyến: 0937 444 766

Đăng ký tư vấn


Ứng viên


Việc làm


Nhà tuyển dụng


Lượt ứng tuyển

Nhà tuyển dụng hàng đầu