Slider1
Slider2

Tìm công việc mơ ước. Nâng Bước Thành Công!

Chi Tiết Ứng Viên

Lê Thị Quyền

Lê Thị Quyền

Hồ Chí Minh

Quản Trị

26-04-2017

- Theo dõi ,thực hiện các công việc tuyển dụng cần thiết để đáp ứng nhu cầu về nhân lực của công ty. - Thực hiện công tác định hướng nhân sự mới trong ngày đầu tiên nhận việc đối với các quy định, quy chế và quy trình trong công ty. -Theo dõi chuyên cần, chấm công, quản lý công tác - nghỉ phép – nghỉ việc của CBCNV Công ty - Quản lý và phổ biến hồ sơ, biểu mẫu của bộ phận hành chính nhân sự - Theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan chế độ BHXH,BHYT,BHTN, các chế độ ốm đau, thai sản cho CBCNV công ty - Thực hiện các thủ tục cần thiết như đăng ký, khai báo, đối chiếu,… bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, thang bảng lương, nội quy lao động… với các cơ quan chức năng theo yêu cầu của luật định. - Quản lý văn phòng phẩm, biểu mẫu, đồng phục … - Làm các thủ tục xin thay đổi giấy phép ĐKKD, thủ tục gia han visa, làm thẻ APEC cho BGD... 
Tham gia soạn thảo, cấp phát biểu mẫu ISO,
Tham gia đánh giá nội bộ, đánh giá tái chứng nhận hệ thống QLCL ISO 9001:2008. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGD.

Thông tin liên hệ: lethiquyen1307@gmail.com hoặc 01214096672

Hỗ trợ trực tuyến: 0937 444 766

Đăng ký tư vấn


Ứng viên


Việc làm


Nhà tuyển dụng


Lượt ứng tuyển

Nhà tuyển dụng hàng đầu